303.000 utenlandske statsborgere i Norge

Ved årsskiftet bodde det 303.000 personer i Norge med utenlandsk statsborgerskap. Det utgjør 6,3 prosent av befolkningen.