Operasjon Dagsverk 2009 går til Atlas-alliansen

Årets utgave av Operasjon Dagsverk (OD) går til Atlas-alliansens prosjekter for inkludering av ungdom med funksjonsnedsettelser ved skoler i fire land i Afrika.