• Strålevernmyndighetene i Norge og i de øvrige nordiske landene har lenge frarådet bruk av solarium for barn og unge under 18 år. Scanpix

Kan bli 18-årsgrense for solariumbruk

Helsedepartementet behandler nå et forslag fra Statens strålevern om å forby unge under 18 år å bruke solarium.