• Ikke alle er like begeistret for gatemusikantene.

Vil sette kvalitetskrav til gatemusikanter

Ikke alle gatemusikanter er overdrevent flinke. Det har nok flere erfart. Nå vil næringsrådet i Bergen ha minstekrav til kompetansen hos gatemusikantene.