Ingen ny dato for Flexus

Ruter tør ikke lenger sette noen dato for når det nye billettsystemet Flexus er i full drift. Systemet skulle vært i orden for fire år siden.