• 3,3 millioner nyfødte dør hvert år i verden. 120 av disse dør i Norge. Jarle Aasland

Norge på 13. plass i lav barnedødelighet

Norge ligger på en 13. plass på en ny oversikt over landene med lavest dødelighet blant nyfødte i verden. I 2009 døde 120 nyfødte barn her i landet.