• Scanpix

PST bekrefter al-Qaida-tilknytning

De tre mennene som er pågrepet for terrorplaner har tilknytning til al-Qaida, bekrefter PST.