AUF: Gruveutslipp vil bli katastrofe for laksen

AUF-leder Martin Henriksen ber Klima— og forurensingsdirektoratet eller miljøvernministeren om å stoppe søknadene om gruveutslipp i Bøkfjorden og Førdefjorden.