UDI i beredskap for rumenske asylsøkere

Utlendingsdirektoratet (UDI) er i beredskap for å ta imot rumenske asylsøkere som kommer til Norge. Visumplikten fra Romania til Norge oppheves fra 1. januar.