Vanskelig å bevise

Gjennom flere år har Arnt Inge Vistnes forsket på elektromagnetisk stråling. Han har ikke kommet fram til at kreft forekommer oftere i områder rundt høyspentleninger.