Knusende dom over Jernbaneverket

— Dette er en knusende dom. Slik beskriver Oddvard Nilsen, lederen av samferdselskomiteen på Stortinget, de konklusjoner som granskingskommisjonen trekker om Jernbaneverkets sikkerhetsstyring etter Åsta-ulykken.