Fremskrittspartiet vil ha ”språkpoliti” i skolene

Fremskrittspartiet vil la statlige inspektører undersøke om skoler med mange fremmedspråklige barn gir elevene god norskopplæring.