Klart flertall for fastlegeordningen

125 av 177 stemte ja til fastlegeordningen på den ekstraordinære generalforsamlingen til Allment praktiserende lægers forening (Aplf) onsdag.