Inga løysing å leggja ned asylmottaket

Ordførar Roar Obrestad (krf) tykkjer det nye drapet på Sand er djupt tragisk. Han trur likevel ikkje det er noko løysing å leggja ned asylmottaket.