Forlik økte utdanningsbudsjettet med 396 millioner kroner

Stortingsflertallet fra Arbeiderpartiet og sentrumspartiene vedtok tirsdag å øke Kirke— og undervisningsdepartementets budsjett med 396 millioner kroner i forhold til regjeringens forslag. Økningen er en konsekvens av høstens budsjettforlik.