Nølende boligmarked 2001

Prisene på boligmarkedet ser ut til å ha nådd en foreløpig topp. Vi forventer ingen sterk prisoppgang i 2001. Dette sier Kåre Mæland, leder i Rogaland Eiendomsmeglerforening.