Undersøker om okse i Østfold har kugalskap

En okse som er importert fra Danmark til Østfold undersøkes for kugalskap, opplyser Statens Dyrehelsetilsyn. Det er første gang man har mistanke om at det finnes kugalskap i Norge.