- Sivile mangler hemmer Kfor

Mangel på sivilt politi og rettsvesen i Kosovo gjør oppgaven ekstra vanskelig for Kfor, sier generalløytnant Thorstein Skiaker til Aftenbladet. Om et drøyt halvår er det han som er sjefen for fredsstyrken.