Neppe enstemmig programforslag fra sentralstyret

Sentralstyret i Arbeiderpartiet vil etter alt å dømme legge fram en delt innstilling til nytt partiprogram.