Vil ikke fly krigsseiler hjem

På rom nummer 1219 på hotell Atlantic i Stavanger sitter en gammel krigsseiler. Han kommer seg ikke hjem til Canada.