Posten trekker urdu-plakater

Feil i teksten gjør at Posten trekker tilbake flere urduplakater rettet mot nærmere 30.000 urduspråklige i Oslo. Nå må det lages nye.