Ap vil gripe inn for å hindre generell bevæpning av politiet

Arbeiderpartiets Hadia Tajik sier partiet fortsatt er motstander av generell bevæpning. Men hun aksepterer at politiet får bære våpen fram til 19. desember med dagens trusselbilde.