Kraftig økning i asylstrømmen til Norge

Antallet flyktninger som søkte asyl i Norge i fjor økte med 17 prosent, ifølge FN. Det er likevel en forsiktig økning sammenlignet med andre land.