Vil ha fullt fritak for kristendomsfaget

Det bør bli full rett til fritak fra det nye kristendomsfaget, mener forskerne som har evaluert faget. Ordningen med begrenset fritak fungerer ikke etter hensikten.