Kommune forsikrar innbyggjarane

Når innbyggjarane i Sveio kommune blir sjuke i framtida skal dei innan tre veker få tilbod om undersøking. Innan fire til seks veker skal dei garantert få tilbod om behandling.