Vil ha pålegg om gass i ferjer

Overalt kor det er mogeleg, bør det bli påbod om at ferjene skal drivast med miljøvennleg gasskraft, meiner May Britt Vihovde (v).