Kraftig fall i oljeinntektene i 2014

Staten tjente snaue 300 milliarder kroner på petroleumsvirksomheten i fjor, men dette er hele 50 milliarder mindre enn året før.