Tannleger frykter ESA-avgjørelse vil føre til dyrere tannlegebehandling på bygda

Fylkestannlegene i Norge tror det vil bli mye dyrere å gå til den offentlige tannlegen på bygda enn i byen etter at regjeringen har gått med på å endre finansieringen av tannhelsetjenestene.