Mekling på overtid i havneoppgjøret

Norsk Transportarbeiderforbund og NHO Logistikk og transport mekler seks timer på overtid lørdag morgen, etter at meklingsfristen i tarifforhandlingene gikk ut ved midnatt.