Forsvaret med rapport om manglende tele-løsninger

Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) utarbeidet på slutten av 1998 en rapport om manglende reserveløsninger på telenettet.