• ustisminister Anders Anundsen, PST-sjef Benedicte Bjørnland og fungerende politidirektør Vidar Refvik orienterte pressen om en mulig terrortrussel mot Norge i dag.

- Fare for at pressekonferansen skaper frykten

— Svært vanskelig å kommunisere denne typen trusler til publikum, sier terrorforsker Jan Oskar Engene ved Universitetet i Bergen.