• Utvalgsleder Eldbjørg Løwer overleverer EOS-utvalgets melding om undersøkelse av opplysninger om norske kilder i Etterretningstjenesten til stortingspresident Olemic Thommessen. Scanpix

EOS-utvalget kritiserer E-tjenestens behandling av sensitive opplysninger

EOS-utvalget kritiserer E-tjenesten for å ha registrert sensitive opplysninger om familiemedlemmer til sine kilder.