Ja til Sola-bygging

Tvisten om byggeforbudet som rammer utvidelsen av ekspedisjonsbygget på Sola, er løst.