Politiet slurver med å melde fra om nestenulykker

Politiet prioriterer helse, miljø og sikkerhet i stadig større grad. Men etaten sliter likevel med å få de ansatte til å melde inn nestenulykker.