• Partner i Norwegian-konflikten møttes hos riksmeklingsmannen fredag: Nils Terje Dalseide, th.riksmekleren tok imot partene. Her samen med lagdommer Bjørn Lillebergen. FOTO: Terje Pedersen / NTB Scanpix

Ingen snarlig Norwegian-løsning i sikte

Det var etter ti timers mekling fredag fortsatt ikke mulig å legge fram noen skisse til løsning på konflikten i Norwegian, ifølge riksmekler Nils Dalseide.