Nytte- hogst midt i byen

Falne by-trær får nytt liv på lekeplassene eller som benker langs turstiene.