Viksveen begjærer seg selv rettslig avhørt

Stein Viksveen begjærer nå selv å bli rettslig avhørt i Stavanger.