Erik Solheim til Civita-prosjekt

Den konservative tenketanken Civita har rekruttert tidligere SV-leder Erik Solheim til styringsgruppen i et nytt prosjekt om utviklingspolitikk.