Parkeringsvakter «snikparkerer» i Bergen

I Bergen setter parkeringsvakter bilene sine i en busslomme med parkering forbudt-skilt mens de spiser lunsj. — En nødløsning i julerushet, sier direktøren i parkeringsselskapet.