DnB får refs av Markedsrådet

DnB tilbyr ungdom fra 13 til 18 år et betalingskort hvor de kan bruke 10.000 kroner i en 4-døgnsperiode. Beløpet er for stort, mener Markedsrådet, som forbyr banken å tilby unge slike avtaler.