Mindre hval skal tas i nord flere i Nordsjøen

Når et 30-talls hvalfangsskuter over helga tar fatt på årets vågehvalfangst, kan de ta 98 færre vågehval enn i fjor. I Nordsjøen økes kvoten med 29 dyr, mens kvoten i Barentshavet og ved Svalbard reduseres med 114 dyr.