U-landsgjeld: -Ap må ta oppgjør med sin fortid

Fattige utviklingsland sliter fortsatt med gjeld fra den norske skipseksportkampanjen på 1970-tallet. Ap må nå fjerne denne gjelda en gang for alle, krever Aksjon Slett U-landsgjelda (SLUG).