PRM: Statnett/Se opp for lave kraftlinjespenn!

Statnett oppfordrer turfolket om å utvise spesiell varsomhet nær høyspenningsledningene etter store snøfall over det meste av landet. Folk bes være oppmerksom på at snø og vind kan ha ført til unormalt kort avstand til ledningene.