Samferdselsminister krever svar fra NSB

Samferdselsminister Terje Moe Gustavsen krever at NSB og Jernbanetilsynet forklarer seg om sprekkene på Signatur-togene og mangelen på lokførere.