Teier om Hagens oppgjer

I dag tek Carl I. Hagen oppgjeret med sitt største fylkes— parti, Oslo Frp, og stortingskollega Dag Danielsen.