Grundig vurdering om ny forsvarskommando

En ny og grundigere utredning om Jåttås muligheter til å bli det framtidige, nasjonale hovedkvarteret for Forsvaret, avsluttes i neste uke.