- Frp-sak i gråsone

En Frp-rettssak ligger i gråsonen mellom jus og politikk. Dette mener prosessor Henning Jakhelln ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo.