Frp: De suspenderte vil skade Frp

Rettssaken mot Fremskrittspartiet har vist at de nisuspenderte/ekskluderte medlemmene er ute for å skade Fremskrittspartiets interesser. Det slo partiets prosessfullmektig Pål W. Lorentzen fast i sitt sluttinnlegg fredag ettermiddag.