Private asyldrivere dominerer markedet

Til tross for at den rødgrønne regjeringen ønsker en tredeling av driften av norske asylmottak, der markedet deles opp mellom private, offentlige og ideelle drivere, dominerer private aktører markedet.