• I områder med dokumentert høy flom- og rasfare kan eiere av bygninger bli nektet forsikring, og prisene kan bli langt høyere. Hans O. Torgersen - Aftenposten

Huseiere i flom- og rasområder kan bli nektet forsikring

I områder med dokumentert høy flom— og rasfare kan eiere av bygninger bli nektet forsikring, og prisene kan bli langt høyere, skriver Dagens Næringsliv.